ENGELSİZ ODTÜ TOPLULUĞU


Hakkımızda

Tarihçe

Topluluğumuz 1990’da ODTÜ’de okuyan görme engelli öğrenciler ve arkadaşları tarafından Dostluk ve Dayanışma Topluluğu adıyla kuruldu. Genel olarak amacı görme engelli öğrencilere akademik alanda yardım etmek olan DDT, çeşitli sosyal faaliyetler de yürütmüştür.

ÖSS'de yapılan değişiklikler sonucu, ODTÜ’de sözel alandan girilebilen bölümler sadece tarih ve felsefe oldu ve görme engelli öğrenciler ÖSS'de sayısal alanda yeterince soru cevaplayamadıklarından dolayı ODTÜ’de görme engelli öğrenci sayısı üçe düştü. 2003 yılında Engelsiz ODTÜ Topluluğu adını alan EOT ODTÜ'deki bütün engelli öğrencilere açık hale geldi.

Halen faaliyetlerini engelli/engelsiz bütün ODTÜ öğrencilerine açık bir şekilde sürdürmekte olan EOT’nin odası 1990’dan beri kütüphanenin referans bölümünde yer almaktadır. Topluluğumuzun amacı, ODTÜ’deki engelli öğrencilerin akademik ve sosyal hayatta önlerine çıkarılan fiziksel veya tutumsal engellerle başa çıkmaları konusunda destek olmaya çalışmaktır. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi, sizin neler yapabileceğinizi web sayfamızı incelediğinizde bulabilirsiniz.

Amaçlarımız

Engelsiz ODTÜ Topluluğunun 3 temel amacı vardır. Bunlar,

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni engelli öğrenciler için fiziksel ve eğitsel anlamda erişilebilir kılmak, diğer üniversitelerde de bu gibi çalışmaların yapılması için etkileşimde bulunmak.
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okuyan tüm engelli öğrencilere eğitsel, sosyal ve kültürel alanda destek olmak.
 • Gerek üniversitede gerekse dışarıda, engelllilere karşı var olan önyargıları yıkmak, toplumsal duyarlılıkları ve akademik nitelikli bilinci arttırmak. Bir sivil toplum kuruluşu olarak üzerine düşenleri yerine getirmek.

Çalışmalarımız

Engelsiz ODTÜ Topluluğu sene boyunca gerek ODTÜ kampüsü içinde, gerekse kampüs dışında, tek başına veya başka topluluk/kuruluşlarla birlikte çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Görme engelli öğrencileri ÖSS’ye hazırlama kursları
 • Üniversitelerarası engelli öğrencilerin çalıştayı
 • Körler okulu ve lisede okuyan görme engelli çocuklarla faaliyetler
 • İşitme engelliler tiyatro gösterimi
 • Bahar şenliklerinde bilinçlendirme standı
 • Engelsiz bilinç eğitimi
 • AB projeleri
 • Çeşitli broşürler hazırlamak
  (Engelli Üniversite Öğrencisi Tespit broşürü,
  İşitme Engeli Broşürü ve
  Kabartma Yazı Broşürü gibi)

Bunun yanında Engelsiz ODTÜ Topluluğu çeşitli hizmetler ve uygulamalar ile engellilerin karşılaştıkları çeşitli sorunları kaldırmak için çalışmaktadır. Bunlara örnek olarak:

 • Engelsiz Kariyer Seminerleri
 • Engelsiz Taksi Hizmeti
 • Kampüs içindeki çeşitli engeller ile ilgili olarak ODTÜ yönetiminin dikkatini çekmek
 • Sesli kitap okuma çalışmaları
 • Ve çeşitli paneller

Yönetim Kurulu


Başkan: Gizem AKTAŞ
Üyeler:Emine ARIKAN
Yekta Cem BAŞARIR
Çağrı TURAN
Merve ÖZGER

 

Önceki yönetim kurulu üyeleri:

 

 • Beyza Ünal (Başkan)
 • Şafak Chasan
 • Belkıs Garip
 • Tuğba Dursun
 • Mehmet Ali Döke
 • Ayşegül Mercan
 • Aydan Yeltik

 

 • Selma ZENGİN (Başkan)
 • Belkıs GARİP
 • Özge DOĞAN