ENGELSİZ ODTÜ TOPLULUĞU


Halide Edip Lisesi Projesi

        Engelsiz ODTÜ topluluğunun gerçekleştirdiği bu proje ODTÜ – MEB Ankara İl Müdürlüğü arasında 2007’de imzalanan Protokol çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Proje katılımcıları ODTÜ’lü gönüllü kız öğrenciler ve Halide Edip Lisesi’nde eğitim gören ve pansiyonda kalan görme engelli kız öğrencilerdir. Projenin işleyişi şu şekildedir: gönüllü ODTÜ öğrencileri belirlenir, bu gönüllülere Engelsiz ODTÜ Koordinatörü Claire Özel tarafından Engelsiz Bilinç Eğitimi verilir. Katılmak isteyen her gönüllü projedeki sorumluluklarını içeren katılım formunu imzalar. Her dönem gönüllülerden biri proje koordinatörü olur ve Engelsiz ODTÜ Koordinatörü- Halide Edip Lisesi-gönüllü ODTÜ’lüler arası iletişimi sağlar. Gönüllüler ve liseli öğrenciler her yılın ilk buluşmasında projenin yapılacağı günleri her iki tarafa da uygun olacak şekilde belirler. Faaliyet Halide Edip Lisesi pansiyonunda haftada 2 gün yapılır. Her gönüllü haftada bir gün Halide Edip Lisesi’ne gider ve o güne dair Engelsiz ODTÜ Koordinatörlüğüne ekip raporu yazılır ( sırayla o günün gönüllülerinden her hafta biri bu görevi üstlenir). Devamlılık önemlidir, gönüllüler gidemedikleri zamanı liseli öğrencilere bildirmekle yükümlüdür.Bu projede gönüllülerin ve liseli öğrencilerin karşılıklı sorumlulukları vardır.
         Proje ilk düşünüldüğünde görme engelli gençlerin önemli/faydalı becer geliştirmesi amaçlanmıştır. Ayrıca hedefler arasında şunlar vardı:

 • BAĞIMSIZLIĞA DOĞRU engelleri tespit edip uygun çözüm yaratmak
 • Ütopiden kurtarmak, gerçeği daha doğru görmelerini sağlamak
 • Geniş bakış açıları geliştirmek
 • Kendini, duygularını sözle ifade etmelerini sağlamak
 • Seçeneklerin, sınırların, potansiyelinin farkına varılmasına yardımcı olmak
 • Seçimler yapmasına olanak vermek
 • Yapıcı eleştiri geliştirmek
 • Problem çözme
 • Öz saygı geliştirmek
 • İmkânların farkında olup, doğru değerlendirmek
 • Sosyal etkileşim ve akranlarla iletişimi geliştirmek
 • Engelli öğrencilerin psiko-sosyal durumlarını yükseltmek
 • Kendileri ve diğerleri için sorumluluk almalarını sağlamak
 • Varsayımların farkında olup sorgulayabilmek
 • Kaynaştırma liseye geçiş.

        Bu hedefleri gerçekleştirmek için önemli konular üzerine beyin fırtınası, fikir alışverişleri, drama, gruplar halinde çalışıp diğer gruba sunum hazırlama, bilgisayarda dilekçe yazma ve bunlar gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bu dönem projemize katılan görme engelli lise öğrencilerin ikisinin sınıf temsilcisi onlardan birinin okul temsilcisi seçilmesi, bir diğerinin temsilciliğe adaylığını koyması, birçoğunun haklarını bilip sahip çıktıklarını, sorumluluklarını üstlendiklerini görmek bizi mutlu ediyor ve bu gelişmelerden projemize de küçük bir pay çıkartıyoruz.
         Bunun dışında proje çerçevesinde her yıl liseli öğrencilerin isteğine göre belirlenen bir gezi gerçekleştiriliyor. Önceki dönem liselilere üniversite bilinci kazandırmak amacı ile ODTÜ gezisi düzenlendi. Bir önceki gezi ise öğrencilerin isteği ile Anıtkabir‘e yapılmıştı. Ayrıca ilgili birkaç öğrenci ile TBMM gezisi gerçekleştirildi.